با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی در تشخیص و پایش بیماری های قلبی عروقی، نیاز به استفاده از سیستم اولتراسوند داخل عروق IVUS به راهکاری عملی در تشخیص بیماری های قلبی عروقی با دقت و صحت بسیار بالا تبدیل شده است. دستگاه سونوگرافی داخل عروق (HDi) بعنوان سیستم تشخیصی اولتراسوند داخل عروقی IVUS  یکی از بهترین و بروزترین سیستم های تشخیص بیماری های قلبی عروقی می باشد که امروزه در تمامی کشور های پیشرفته دنیا در کنار سیستم آنژیوگرافی نقشی حیاتی ایفا میکند.

طی مطالعات و تحقیقات انجام شده جهت بررسی و تحلیل هزینه _ اثربخشی ، سیستم IVUS در مقایسه با دستگاه آنژیوگرافی تنها ،(این تحقیق دو مرحله اصلی ارزیابی اثربخشی و هزینه یابی را شامل می شود) شواهد موجود با استفاده از روش متاآنالیز مورد سنتز قرار گرفت و رتبه اثر بخشی هر تکنولوژی با کمک روش های تصمیم گیری چند شاخصه ساو،تاپسیس،ویکور  و تئوری خاکستری تعیین شد که نتیجه این سنتز اثر بخشی بهتر سیستم IVUS را در مقایسه با دستگاه آنژیوگرافی تنها را نشان داد. در مرحله هزینه یابی نیز ، میزان هزینه های احتمالی تحمیل شده بر جامعه در صورت بکارگیری سیستم IVUS در کنار دستگاه آنژیوگرافی گویای هزینه اثر بخشی سیستم IVUS در برابر فقط دستگاه آنژیوگرافی به تنهایی را نشان می دهد.

دستگاه IVUS از کمپانی ACIST با نام تجاری  HDi می باشد که دارای فرکانس کاری 60Mhz است.

این دستگاه دارای  کتتر  رنج فرکانسی 40 و 60 مگا هرتز مخصوص عروق کرونر و پریفرال بوده که این نوع کتتر  با فرکانسهای مختلف تنها خاص این کمپانی می باشد که می تواند تمام نیازهای پزشک اعم از کیفیت تصویر بالا و همچنین نمایش قطر بیشتری از رگ را مرتفع سازد.


معرفی دستگاه HDi

دستگاهHDi اولین سیستم IVUS HD با فرکانس 60MHz درجهان می باشد که به علت فرکانس بالای اولتراسوند تولیدی بیشترین رزولوشن و تفکیک تصاویر را ایجاد میکند . همچنین قابلیت سوئیچ فرکانس از 60MHz به 40MHz با یک کتتر را دارد Touch Screen.  بودن کنسول امکان اندازه گیری دقیق طول و قطر عروق و تجزیه و تحلیل و بررسی سریع را محیاء می سازد . HDi با افزایش سرعت Pull Back به 10mm/sec زمان را از دقیقه ها به ثانیه ها کاهش می دهد.

دانلود کاتالوگمزایای استفاده از دستگاه IVUS با رزولوشن بالا

افزایش فرکانس ، 60MHz باعث افزایش رزولوشن محوری، کمتر از 40 میکرو متر می شود ،لذا امکان تفکیک نقاط نزدیک تر در این سیستم فراهم است

سایز مناسب و وزن بسیار کم کنسول باعث می شود فضای بسیار کمی در کت لب اشغال شود و همچنین جابه جایی سیستم بسیار راحت می باشد.

دارای قابلیت Pull Back اتوماتیک وسرعت Pull Back 0.5/1/2.5/5/10 mm/sec می باشد

در طراحی کتتر Kodoma بر خلاف سایر کتتر های IVUS ناحیه انتهایی کتتر بطور offset  Novel طراحی و ساخته شده است که این عامل باعث کمترین فشاردهی گاید وایر 0.014 شده و امکان پیچش در گاید وایر را به حداقل میرساند و باعث راحتی کار و کاهش زمان پروسه تصویربرداری می گردد