معرفی دستگاه CTA

افزایش ایمنی منحصر به فرد همراه با یک صفحه نمایش لمسی دیجیتال در سمت بیمار و صدای پرس و جوها باعث می شود کاربران Empower CTA کنترل فرآیند و یک جریان کاری  را با دقت بیشتر انجام دهند.

دانلود کاتالوگ


مزایای استفاده از انژکتور CTA

تست با سالین

قبل از تزریق با استفاده از گزینه Saline Advanced رگ بیمار خود را تست کنید. این کار باعث پیشگیری از خروج کانکشن تزریق و همچنین پاره شدن رگ بیمار میشود.

ایمنی بیشتر با EDA

تشخیص، اطلاع رسانی و توقف موقت در صورتی که تغییرات بالقوه قابل توجهی حین تزریق رخ دهد؛  EDA با پالایش تغییرات امپدانس دو طرف محل تزریق در صورتی که تزریق خارج از رگ اتفاق افتد تزریق را به صورت موقت متوقف و به کارشناس اعلام می کند این کار ایمنی بیمار را افزایش و آرامش ذهنی را برای تکنسین فراهم می کند

محاسبه eGFR

قبل از شروع تزریق با استفاده از محاسبه گر eGFR شرایط کلیه بیمار رو جهت دریافت ماده حاجب بررسی و از خطرات احتمالی جلوگیری نمایید.