معرفی دستگاه CVi

اولین دستگاه تزریق اتوماتیک آنژیوگرافی در دنیا، که در تمام پروسه ها  از تزریق های کوچک کرونری تا تزریق های حجم زیاد در بطن،آئورت و پریفرال را با افزایش ایمنی تزریق، راندمان کار، کیفیت تصویر و کاهش دز کنتراست دریافتی بیمار برای شما انجام می دهد.

دانلود کاتالوگمزایای استفاده از انژکتور اتوماتیک CVi

افزایش سرعت پروسه آنژیوگرافی

سیستم تحویل کنتراست CVi سیستم پیشرفته ای است که تزریق کنتراست را برای تمام روش های مداخله ای و تشخیصی قلب و عروق، از تزریق های کوچک در شریان های عروق کرونر تا حجم زیادی در بطن و عروق محیطی را به اندازه فشردن یک کلید برای شما ساده می کند.

کنترل آسان تزریق

طراحی نوآورانه ACIST CVi این امکان را به شما میدهد تا بر روی قسمتی که مد نظر شماست تمرکز کرده و دارو را با بهترین سرعت و زمان که توسط کاربر قابل کنترل و متغییر می باشد را به قسمت مورد نظر خود تزریق کنید.

مراقبت بیشتر از بیمار

سیستم ACIST CVi برای کاهش زمان کار و میزان کنتراستی که به بیمار ارائه می شود اطلاعات کامل تزریق شامل میزان و سرعت آخرین تزریق، کل داروی تزریق شده به بیمار را به شما نمایش میدهد.

افزایش کیفیت تصویر

با استفاده از دستگاه CVi برای تزریق شاهد تصاویر شارپ تر حتی در شاخه های جانبی کوچک خواهید بود


"افزایش بهره وری و تأثیرپذیری کار"

 

کاهش 20درصدی دوز تزریقی به بیمار

کاهش 40درصدی داروی مورد استفاده

کاهش 31درصدی زمان پروسه عمل