معرفی دستگاه CVi

اولین دستگاه تزریق اتوماتیک آنژیوگرافی در دنیا، که در تمام پروسه ها  از تزریق های کوچک کرونری تا تزریق های حجم زیاد در بطن،آئورت و پریفرال را با افزایش ایمنی تزریق، راندمان کار، کیفیت تصویر و کاهش دز کنتراست دریافتی بیمار برای شما انجام می دهد.

دانلود کاتالوگمزایای استفاده از انژکتور اتوماتیک CVi

سرعت بخشیدن به پروسه عمل

ACIST سیستم تحویل کنتراست CVi - سیستم پیشرفته ای است که تزریق کنتراست را برای تمام روش های مداخله ای و تشخیصی قلب و عروق، از تزریق های کوچک در شریان های عروق کرونر، به حجم زیادی در بطن و عروق محیطی، ساده می کند.

کنترل آسان تزریق

طراحی نوآورانه ACIST CVi این امکان را برای کارکرد ساده فراهم می کند که به شما اجازه می دهد تصاویری با کیفیت و تمرکز بر آنچه که مهم است - بیمار و روش شما باشد.

مراقبت بیشتر از بیمار

سیستم ACIST CVi برای کاهش زمان کار و میزان کنتراستی که به بیمار ارائه می شود با ارائه تحویل دقیق کنتراست نشان داده شده است.

افزایش کیفیت تصویر

با استفاده از دستگاه CVi برای تزریق شاهد تصاویر شارپ تر حتی در شاخ های جانبی کوچک خواهید بود


"افزایش بهره وری و تأثیرپذیری کار"

 

کاهش 20درصدی دوز تزریقی به بیمار

کاهش 40درصدی داروی مورد استفاده

کاهش 31درصدی زمان پروسه عمل