بالون کاردیو وسکولار

Shaft material proximal                                   PTFE coated Hypo-Tube

Shaft material distal                                        Polyamide

Balloon material                                               Modified Polyamide

Balloon marker material                                  Platinum / Iridium

Proximal shaft diameter                                  1.9 F

Distal shaft diameter                                       2.7F

Entry profile                                                     0.45 mm

Balloon crossing profile                                  0.64 mm

Recommended guide wire                             0,014

Usable length                                                 143 cm

Length of GW-Lumen                                    27 cm

Guiding Catheter                                            5 F

دانلود کاتالوگ

10 سال ایمنی

کمپانی  Translumina آلمان مفتخر است اعلام نماید که بر اساس یک تحقیات 10 ساله و ردیابی و ارزیابی بیمارانی که از استنت های قلبی این کمپانی

 Yukon® Choice PC  استفاده شده در مقایسه با رقبایی مانند Xient V و Cypher به مراتب بهتر بوده به گونه ای که ترومبوز در بیمارانی که از استنت Yukon® Choice PC  استفاده نموده اند 1.8 درصد بوده در حالی که برای رقبا 2.5 و 3.7 درصد بوده است .

  برای مشاهده ی مقالات مربوطه به لینک زیر رجوع کنید.