درباره شرکت استاره

شرکت فلیپ فلاپ در سال 1357 با هدف ارائه خدمات در زمینه تجهیزات پزشکی تاسیس گردید. با رشد روز افزون تکنولوژی و در جهت تجهیز مراکز درمانی با به روز ترین تجهیزات  پزشکی، این مجموعه اقدام به تاسیس شرکت مهندسی تجهیزات الکترونیکی استاره در سال 1372 نمود. شرکت استاره با هدف ارائه خدمات پزشکی در زمینه تصویربرداری فعالیت خود رو آغاز نموده و درحال حاضر دارای نمایندگی هایی با تکنولوژی های منحصر به فرد و به روز از کشور های معتبر آمریکایی ، اروپایی، آسیایی و... می باشد. هدف و ماموریت این شرکت پربار ساختن زندگی افراد بوده و لذا در همین راستا خود را متعهد می دانیم تا با افزایش سطح دانش خود و ارائه تکنولوژی های به روز از معتبرترین کمپانی های دنیا گامی مؤثر در جهت کمک به درمان بیماران کشور عزیزمان برداریم...


ماموریت مجموعه شرکت های فلیپ فلاپ

ماموریت مجموعه شرکت های فلیپ فلاپ در شرکت و جامعه،با توجه به رعایت ارزشهای شرکت و دیدگاه آن،نیاز جامعه و انجام کار تیمی،رسیدن به سوددهی مادی و معنوی،همسو با رعایت حقوق مشتریان و ارائه خدمات با کیفیت از طریق :

 • قبول چالش های کاری و شخصی و ارائه راه حل آنها
 • بالا بردن دانش کاری و رسیدن از نداشته ها به داشته ها
 • قرار گرفتن در جای مناسب با توجه به مهارتها و دانش کاری در جهت:

پربار ساختن زندگی انسانهایی که با آن ها در تماس هستیم


ماموریت شرکت استاره

با تأثی گرفتن از ماموریت شرکتهای مجموعه و اجرای آنها،همکاران این شرکت با اجرای اصل

تمرکز=انرژی=موفقیت

به سوی سوددهی شرکت و پربار ساختن زندگی افرادی که با آنها در تماس هستند حرکت می کنند.


تعهدات رهبران مجموعه فلیپ فلاپ

 1. ما تیم رهبران مجموعه شرکت های فلیپ فلاپ از اینکه شما عضوی از خانواده کاری ما می باشید خوشحالیم.
 2. ما متعهدیم که برپایه اجرای فلسفه،دیدگاه،ارزش و هفت اصل حرکتی شرکت در کنار شما بوده و با فراهم کردن شرایط و محیطی مناسب و در اختیار قراردادن منابع مورد نیازامکان شکوفایی استعداد ها و خلاقیت های شما را فراهم سازیم
 3. ما متعهدیم که با استفاده از روشهای اجرایی مانند تفویض اختیار،آموزش دائمی،کارتیمی و مشارکت در تصمیم گیری ها شرایط رشد و موفقیت شما را در کار و زندگی فراهم سازیم به نحوی که این مهم منجر به حرکت همکاران در مسیر اهداف شرکت و نهایتاٌ منتج به رشد مادی و معنوی در خانواده شخصی و شرکتی گردد.

اصول ارزشی شرکت

مجموعه شرکت های فلیپ فلاپ براساس هفت ارزش عمل میکند:

 1. قانون طلایی :با دیگران همانگونه رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار شود. این اصل بسیار ساده،موثر و مهم بوده و در محیط کار، خانواده و اجتماع قابل اجراست.
 2. وحدت دیگاه واحد و یکسان : وجود وحدت دیدگاه یکسان از سوی اعضای شرکت و حرکت به سمت یک هدف متضمن موفقیت شرکت،ایجاد قدرت جمعی و نیل به اهداف تعیین شده می باشد.
 3. ساختار مشترک با خانواده : ساختار شرکت برمبنای خانواده استوار بوده و اصول ارزشی خانواده و محیط کار از قبیل اعتماد،احترام،همکاری،وفاداری و محبت مشابه و یکسانند.
 4. ساختار موفقیت و رهبری : رشد کیفیت و رهبری در هر یک از اعضاء و فراهم نمودن بستر مناسب برای تشویق و تحریک خلاقیت افراد منجر به کسب موفقیت و پیشرفت شرکت می گردد.
 5. آموزش دائمی و مستمر : آموزش دائمی و مستمر از دیگر محورهای ارزشی شرکت بوده و به جهت پیشرفت شخصی و ارتقا کیفیت و بازده، در هر دو بعد خانواده و محل کار اثر گذار است.
 6. اعضا به عنوان ارزشمندترین سرمایه : تعهد، وفاداری، مهارتها،تجارب و تمایل اعضاء در فعالیت های روزانه و کسب موقعیتهای، آینده از هر ابزار و سرمایه دیگری برای شرکت با ارزش تر است.
 7. عدم وجود حد و مرز برای خلاقیت : شرکت به خلاقیت و نوآوری اعضاء ارج می نهد و محدودیتی نیز برای آن قائل نبوده و به اندیشیدن افراد به خارج از چهارچوب های معمول تمرکز دارد.